Studio AE

Topographic surveying

Prin măsurarea topografică se identifică și materializează în format editabil dimensiunile și geometria terenului, elementele existente pe teren care sunt relevante pentru viitoarea investiție (diferențe de nivel, împrejmuiri, vecini, racordurile la utilitățile existente care sunt vizibile, stâlpi, arbori, drumuri, alei, etc).

< >

Stay in the know. Straight to the point.

*email address_______________
Subscribe to our Newsletter
chevron-down