Studio AE

ESQ | Etudes d'esquisse

Tema de proiectare este documentul scris care sintetizează și rezumă scopul proiectului, date de amplasament, restricții cunoscute, estimare suprafețe, nevoi, dorințe, vise, etapele și fazele proiectului. O dată cu clarificarea acestei etape se poate trece la faza următoare de creionare a conceptului.

< >

Découvrez notre processus en détail

Télécharger la présentation →
chevron-down